Work-life balance Solution


Psykisk ohälsa pga obalans mellan arbete och fritid är ett växande problem bland såväl anställda som arbetsgivare. Fysiskt, mentalt, socialt välbefinnande bland anställda är en hygienfaktor i alla organisationer. Trots det så är det ofta svårt för företag att fånga ett så komplext och omfattande fenomen som balans mellan arbete och fritid, inte minst eftersom välmående är resultatet av många olika aspekter av livet på och utanför arbetsplatsen, under dygnets alla timmar. Formerna och innehållet av en hälsosam och meningsfull balans mellan arbete och fritid varierar mellan individer och organisationer, vilket betyder att en standardformel inte kan användas i alla organisationer.

imoveris Work-life balance metodik ger er en lösning på det här problemet. Vår lösning ger er detaljerade insikter om hur ni kan förbättra balansen mellan arbete och fritid på individ-, avdelnings-, och organisatorisk nivå. Lösningen tar fyra huvudkategorier i beaktande, vilka i sin tur är uppdelade i ett lika stort antal frågetyper som behandlar fysiskt, mentalt och socialt välmående. Vi använder oss av conjointanalys, en unik metodik som låter era anställda göra ett antal avvägningar för att på så sätt få fram deras sanna preferenser.

Nedan ser du en översikt som beskriver de olika delarna som beaktas och utvärderas i vår Work-life balance lösning

Work-life balance

imoveris Work-life balance lösning kommer att:


  • ge er en mycket bra förståelse av ert företags största tillgång – era anställda
  • ge er ett verktyg att avkoda om och hur förbättringar i balansen mellan arbete och fritid bör fokusera på fysiskt, mentalt eller socialt välbefinnande
  • skapa en stor potentiell kostnadsbesparing på grund av minskad personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och rehabiliteringskostnader, minskade kostnader för executive search, headhunting och på-jobbet-träning för nya anställda
  • högre produktivitet och motivation bland anställda på grund av förbättrad hälsa, säkerhet och nöjdhet med arbetet

Balans mellan arbete och fritid under dygnets alla timmar

Work-life balance

 

 

Övriga tjänstelösningar

Consulting product

Organisationsförändring och HR-stöd

imoveri kan vara er helhetsleverantör för rådgivning och genomförande av frågor som rör strategiska eller taktiska organisationsförändringar. Vi kan hjälpa er med såväl löpande arbetsuppgifter som att arbeta i tydligt avgränsade projekt.
TRVS product

Total Rewards Value

Investerar ni i de saker era anställda uppskattar mest, eller i sådant som de inte uppskattar alls? Vår lösning hjälper er att förstå er ROI på er största investering och hur ni kan optimera och säkerställa ett maximalt utfall på individuell-, avdelnings- och organisatorisk nivå.

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer eller har du synpunkter och funderingar? Tveka inte, maila eller ring oss nu direkt!