Slide background

Vad är utfallet på er största investering?

Slide background

Hur blir ni en attraktiv arbetsgivare?

Slide background

Vad motiverar era anställda?

Om imoveri

imoveri är ett HR-bolag som hjälper dig att optimera avkastningen från din största investering och din viktigaste tillgång – dina anställda.

  • imoveri använder en bred uppsättning av verktyg och metoder för att förbättra din personalinvestering. Beroende på vilka behov du har, gör imoveri alltifrån analys och optimering av era belöningspaket och säkerställande av att de anställda har rätt mix mellan arbete och fritid, till mer djupgående förändringar i er organisation såsom att planera och genomföra omorganiseringar eller att justera och göra om er organisationsstruktur så att den bättre passar era strategiska mål.
  • Personerna bakom imoveri har lång erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i stora och dynamiska organisatoriska miljöer, där många olika intressegrupper måste hållas informerade, trygga och nöjda. De har erfarenhet av att arbeta med och för organisationer som är: publika; statligt ägda; riskkapitalägda; familjeägda etc.
  • Om du behöver hjälp med att förverkliga din organisations fulla potential, tveka inte utan hör av dig till oss!

Varför imoveri?

Organizational excellence

imoveri hjälper er att formulera och genomföra strategiska organisationsbeslut, för att er organisation ska ha de bästa möjliga förutsättningarna till att vara lönsam både i ett kort och långt perspektiv

Belöningsoptimering

imoveri jämför era anställdas preferenser med ert företags kostnader så att ni ska kunna optimera er största investering och samtidigt bli eller fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare

Return On Investment

imoveri hjälper er förstå de värdedrivande delarna i er största investering – era Total Rewardkostnader

Våra tjänstelösningar

Consulting product

Organisationsförändring och HR-stöd

imoveri kan vara er helhetsleverantör för rådgivning och genomförande av frågor som rör strategiska eller taktiska organisationsförändringar. Vi kan hjälpa er med såväl löpande arbetsuppgifter som att arbeta i tydligt avgränsade projekt.
TRVS product

Total Rewards Value

Investerar ni i de saker era anställda uppskattar mest, eller i sådant som de inte uppskattar alls? Vår lösning hjälper er att förstå er ROI på er största investering och hur ni kan optimera och säkerställa ett maximalt utfall på individuell-, avdelnings- och organisatorisk nivå.
WLBS product

Work-life balance

Att arbetsvillkoren möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid är en allt viktigare fråga för både företag och anställda. Vår lösning ger er detaljerade insikter i hur ni kan förbättra balansen mellan arbete och fritid för era anställda, vare sig det rör sig om på individ-, avdelnings- eller organisatorisk nivå.

The only thing worse than being blind is having sight but no vision.

-- Helen Keller --

Inspiration

Inspiration

Nyckelkompetenser hot mot företags tillväxt

The PwC Global CEO Survey Report for 2015 identifies over-regulation, availability of key skills, and the government response to fiscal deficit and debt burden as the three biggest threats to organizational growth worldwide.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Tomt arbete kan bekämpas

Swedish sociologist Roland Paulsen's dissertation Empty Labor – Subjectivity and idleness at work has attracted a lot of medial attention. In the dissertation, Paulsen studies how and why people do a lot of other things than work at work, which he calls empty labor.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Rop på högre transparens för personalkostnader

The leaders of Svensk Handel, Almega, Teknikföretagen and Svenskt näringsliv argue for higher awareness and transparency when it comes to how much employees cost employers. A study shows that only one out of five people have a somewhat correct belief of how much the general pay roll tax (the arbetsgivaravgift), that is not visible on the pay slip, amounts to.

Please click the link above to read the full story.

Inspiration

Kunskap krävs för bättre ledarskap

"We must see a rebirth of the concept of leadership", says Erik Ringertz, CEO of Netlight in an article in Chef. This prize-winning and appraised leader discusses the leadership of the future together with a number of experts in connection with a survey conducted by Chef.

Please click the link above to read the full story.

Visste du att:

0

%

är den genomsnittliga avvikelsen mellan nuvarande investeringar och de anställdas önskade investeringar?

0

%

av de anställda inte är medvetna om de investeringar som görs i deras pensionssparande?

0

%

av de anställda skulle föredra en variabel komponent i sina ersättningspaket?

0

%

av investeringarna i inflytande över egen tid borde omfördelas från utökad semester till flexibel arbetstid?

Vad är det potentiella optimeringsvärdet i er organisation?

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer eller har du synpunkter och funderingar? Tveka inte, maila eller ring oss nu direkt!