Total Rewards Value Solution

Den största utgiftsposten för de flesta företag är den som härrör ersättningar till de anställda – i form av löner, förmåner och andra personalrelaterade kostnader ("Total Rewards").

Detaljerade uppföljningar över vilka investeringar som är lyckade och vilka som inte är det är standardförfarande inom de flesta verksamhetsgrenar, som till exempel Marknads- IT-, Logistik- eller Försäljningsavdelningar, där investeringsanalysen är noggrant upplagd och utförs med hjälp av ett antal olika analysmetoder. I stark kontrast till detta står de vanligaste metoderna för att analysera personalkostnader, vilka sällan eller aldrig använder samma analytiska och systematiska tillvägagångssätt.

Vanligtvis sker istället utvärderingar av olika kompensationsformer genom övergripande kostnadsanalyser av till exempel löner eller förmåner baserat på en given budget. Sedan anpassas de anställdas ersättningspaket efter vad som är industristandard, hur man tidigare har gjort i organisationen eller på något annat godtyckligt sätt.

Vad de anställda, själva byggstenarna i en organisation och vanligtvis dess största investering, motiveras av och hur de vill att sina ersättningspaket ska vara utformade förbises ofta när kompensationer och ersättningar bestäms. Fram tills nu.

imoveri tillhandahåller en sofistikerad analysmetodik som ger ett strategiskt styrningsvertyg till våra kunder. Vi hjälper våra kunder att säkerställa maximal avkastning på deras största investering.

Med hjälp av vår innovativa undersökningsdesign gör vi en heltäckande analys av ert största kostnadsområde och jämför de nuvarande investeringarna med de anställdas faktiska upplevda värde av dem.

Med hjälp av relevant, tillförlitlig och högkvalitativ statistisk data skapar vi en detaljerad avvikelseanalys mellan era nuvarande utgifter och de anställdas önskade fördelning av utgifterna. Det här ger er mycket bra kontroll över er ROI på er största investering och detaljerad kunskap om era potentiella optimeringsmöjligheter.

Nedan visas ett exempel från vår avvikelseanalysrapport:

Total Rewards Value

imoveris metodik kommer att


  • ge er detaljerad kunskap över er avkastning på ert företags största kostnadsområde
  • ge er ett verktyg att optimera ert företags största investering
  • ge er mycket bra kunskap om det upplevda värdet av ersättningar bland era anställda
  • ge er mycket bra förståelse över vad som motiverar era anställda och hur ni kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare

imoveri erbjuder en lösning för både goda som dåliga tider. Vi hjälper er vare sig ni behöver:

Total Rewards Value

 

 

Övriga tjänstelösningar

Consulting product

Organisationsförändring och HR-stöd

imoveri kan vara er helhetsleverantör för rådgivning och genomförande av frågor som rör strategiska eller taktiska organisationsförändringar. Vi kan hjälpa er med såväl löpande arbetsuppgifter som att arbeta i tydligt avgränsade projekt.
WLBS product

Work-life balance

Att arbetsvillkoren möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid är en allt viktigare fråga för både företag och anställda. Vår lösning ger er detaljerade insikter i hur ni kan förbättra balansen mellan arbete och fritid för era anställda, vare sig det rör sig om på individ-, avdelnings- eller organisatorisk nivå.

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer eller har du synpunkter och funderingar? Tveka inte, maila eller ring oss nu direkt!